top of page

Salderen

Nederlandse Salderingsregeling Zonnepanelen Blijft Voorlopig Onveranderd

Salderingsregeling in Nederland blijft ongewijzigd

Goed nieuws voor zonnepaneelbezitters in Nederland: de salderingsregeling blijft voorlopig ongewijzigd. Eerder was het demissionaire kabinet van plan om deze regeling vanaf volgend jaar af te bouwen, maar na een stemming in de Eerste Kamer is dit voorstel verworpen.


Eerste kamer behoudt regeling voor zonnepanelen

Een meerderheid van de Eerste Kamerleden, waaronder GroenLinks-PvdA en BBB, heeft tegen het voorstel gestemd. Dit betekent dat zonnepaneelbezitters hun teruggeleverde stroom kunnen blijven afstrepen tegen de stroom die ze van het net afnemen.


De beslissing om de salderingsregeling in stand te houden wordt ondersteund door verschillende argumenten. GroenLinks-PvdA benadrukt bijvoorbeeld dat zonnepanelen steeds betaalbaarder worden voor mensen met lagere inkomens, en dat het behouden van de subsidie investeringen in zonne-energie blijft stimuleren, ook onder deze groep. BBB wijst op de financiële impact voor de overheid als de regeling zou worden afgeschaft en pleit voor een oplossing van congestieproblemen op het net voordat deze stap wordt genomen.


Minister Jetten's voorstellen van de baan

Hoewel er al langere tijd plannen zijn geweest om de salderingsregeling af te bouwen, is dit voorstel meerdere keren uitgesteld. De recentste plannen van demissionair minister Jetten om de regeling geleidelijk af te bouwen vanaf 2025 zijn nu dus van de baan.


Het demissionaire kabinet heeft aangegeven dat de regeling steeds meer als oneerlijk wordt ervaren voor mensen zonder zonnepanelen, omdat energiemaatschappijen hogere kosten maken vanwege de salderingsregeling. Echter, de voordelen voor mensen zonder zonnepanelen wegen niet op tegen deze kosten. Desondanks zijn er energieleveranciers die op eigen initiatief extra heffingen en afwijkende tarieven invoeren voor huishoudens met zonnepanelen.


Salderingsregeling blijft aantrekkelijk voor investeerders

De salderingsregeling, die al sinds 2004 bestaat, stelt mensen met zonnepanelen in staat om hun teruggeleverde stroom te verrekenen met hun energiegebruik van het elektriciteitsnet, waarbij geen energiebelasting over dit deel betaald hoeft te worden.


Al met al betekent het behoud van de salderingsregeling dat investeringen in zonnepanelen aantrekkelijk blijven en dat de weg naar een duurzame energietoekomst in Nederland wordt voortgezet.


Salderen en hoe het werkt

Salderen is een term die wordt gebruikt in de context van zonne-energie en elektriciteitsvoorziening. Het houdt in dat de elektriciteit die wordt opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen en aan het elektriciteitsnet wordt geleverd, wordt verrekend met de elektriciteit die wordt afgenomen van het elektriciteitsnet.


Concreet betekent dit dat wanneer zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan een huishouden of bedrijf op dat moment verbruikt, het overschot aan elektriciteit terug wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Dit overschot wordt vervolgens verrekend met de elektriciteit die op andere momenten wordt afgenomen van het net, bijvoorbeeld wanneer de zonnepanelen minder elektriciteit produceren dan het verbruik op dat moment.


Salderen zorgt er dus voor dat de elektriciteitsmeter "terugdraait" wanneer er meer elektriciteit wordt teruggeleverd dan afgenomen. Op deze manier kan de eigenaar van de zonnepanelen besparen op de energierekening, omdat de teruggeleverde elektriciteit wordt afgetrokken van de afgenomen elektriciteit, inclusief belastingen en heffingen. Dit maakt investeren in zonnepanelen financieel aantrekkelijker en stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen.

TL;DR

De salderingsregeling voor zonnepanelen in Nederland blijft ongewijzigd na afwijzing door de Eerste Kamer, omdat zonnepanelen betaalbaarder worden en subsidies investeringen stimuleren. Salderen gaat dus toch onverhinderd door!

Duurzaam verdienen? Neem direct contact op met een adviseur

Deskundig advies en persoonlijke service zoals we die zelf willen ervaren. Profiteer ook van duurzame energie voor zaak en kom in contact met onze verduurzamingsadviseur.

bottom of page